مقاله ساز و کار تشکیل کوردیریت در شیشه – سرامیک سیستم MgO-Al2O3-SiO2 تهیه شده به روش سل-ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۸۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ساز و کار تشکیل کوردیریت در شیشه – سرامیک سیستم MgO-Al2O3-SiO2 تهیه شده به روش سل-ژل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنتز نانوپودر
مقاله شیشه-سرامیک MgO-Al2O3-SiO2 بر پایه کوردیریت
مقاله سل-ژل
مقاله تبلور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده هلنا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سل-ژل یکی از روش ه ای شیمیایی در سنتز نانوپودر می باشد که در سال های اخیر مطرح شده است. در این تحقیق، نانو پودر آمورف با ترکیب کوردیریت استوکیومتری در سیستم MgO-Al2O3-SiO2 با استفاده از تترااتیل اورتوسیلیکات ۱ TEOS)) و کلریدهای آلومینیوم و منیزیم تهیه شد. توزیع اندازه ذرات پودر سنتز شده با استفاده از دستگاه آنالیز لیزری بررسی شد. بررسی ساختار ژل در دما های ۱۰۰ و ۱۳۸۵oC توسط آنالیز FT-IR انجام گرفت. همچنین ساز و کار تشکیل کوردیریت و واکنش های اتفاق افتاده در حین عملیات حرارتی ژل تا تبدیل کامل به کوردیریت (۱۳۸۵oC) با استفاده از DSC و XRD مورد بررسی قرار گرفت. الگوهای پراش اشعه ایکس نشان داد که اسپینل و کریستوبالیت در ابتدای عملیات حرارتی تشکیل شده و سپس با واکنش بین آن ها a– کوردیریت به عنوان فاز اصلی در دمای پیک تبلور در شیشه-سرامیک سینتر شده تشکیل شد. همچنین تبدیل از m– کوردیریت به a-کوردیریت و نیز تبلور مستقیم a– کوردیریت از فاز شیشه صورت می گیرد.