سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود حیدری – دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
محمود اشرافی – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

هرفردی علاوه براینکه باید باهنجارهای کل جامعه خود سازگار شود باید با گروه یا سازمانی که درکنش متقابل باآن است نیز سازگاری داشته باشد سازمان ها دارای مقررات و هنجارهای ویژه ای هستند که آنها را از سایر گروه ها متمایز می سازد و یکی ازاین سازمان های مهم درهرجامعه ای نهادهای دفاعی یا نیروهای مسلح جامعه می باشند که هرفردی جز درشرایط استثنایی باید مدتی رادرآنجا سپری نماید نیروهای مسلح دارای مقررات خاص خود هستند و ازویژگیهای منحصربفرد برخوردارند این ویژگیها متناسب با کارکرد آنها یعنی دفاع از جامعه می باشد امروزه عموما کارکنان نیروهای مسلح از دو گروه کارکنان موقت یا سربازان و کارکنان ثابت یا رسمی تشکیل میشود دراین تحقیق موضوع مورد بررسی سربازان هستند که رقم بالغ اماری نیروهای مسلح راتشکیل میدهند معمولا سربازانی که واردنیروهای مسلح میشوند دارای خصوصیات متفاوت از هم هستند هریک دارای محل سکونت طبقه وضعیت خانوادگی فرهنگی و روانی مخصوص به خود می باشند وقتی وارد نظام وظیفه می شوند دربرابر وضعیت جدید واکنشهای متفاوتی نیز از خود نشان میدهد دراین مقاله به بررسی مهمترین انی عوامل درقالب دوگونه علل برون و درون سازمانی می پردازیم