مقاله سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاشت
مقاله سازگاری
مقاله عملکرد
مقاله گوجه فرنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سی سختی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اقلید اجرا شد. آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های خرد شده با پانزده تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمار اصلی تاریخ کاشت، بیست اردیبهشت ماه، یکم خرداد ماه، دهم خرداد ماه و تیمار فرعی پنج رقم شامل: Sun 6108، Rio Grand Nena، Tomato Rio Grand، Early Urbana VF و Falat بود. در پایان فصل رشد، ارتفاع بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، اسیدیته عصاره میوه، طول میوه، عرض میوه، تعداد بذر در میوه، وزن یک میوه، تعداد میوه در بوته، عملکرد تک بوته و عملکرد در متر مربع اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، وزن تر بوته، وزن خشک بوته، طول میوه، عرض میوه، تعداد بذر در میوه، وزن یک میوه، تعداد میوه در بوته، عملکرد تک بوته و عملکرد در متر مربع در تاریخ کاشت بیست اردیبهشت ماه بیشترین مقدار را دارند. همچنین رقم Nena Rio Gerand در ارتفاع بوته، اسیدیته عصاره میوه، تعداد میوه در بوته، عملکرد تک بوته و عملکرد در متر مربع بیشترین مقدار را داشت. بنابر این تاریخ کاشت بیست اردیبهشت ماه و رقم Nena Rio Gerand برای منطقه سردسیر شمال فارس مناسب می باشد.