سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز،
عزت اله رییسی – استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از مهم ترین عوامل طبیعی که در جنوب ایران باعث تخریب کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی می گرددگنبدهای نمکی است . کیفیت آبهای کارستی و آبرفتی در جنوب کشور درموارد متعددی به دلیل تماس با گنبدهای نمکی کاهش یافته است، به طوریکه در اغلب موارد آب موجود حتی قابل استفاده جهت مصارف کشاورزی نیز نمی باشد. ازجمله این موارد می توان به کاهش کیفیت آب چشمه کنارسیاه درمجاورت گن بد نمکی کنارسیاه ، اشاره نمود .گنبد نمکی کنارسیاه در زون چین خورده ساده زاگرس و در جنوب ایران واقع شده است . سنگ نمک این گنبد نمکی متعلق به سازند هرمز با سن پرکامبرین فوقانی تا کامبرین میانی می باشد . نمک از طریق دو مجراvent) که در امتداد گسل منگرک قرار د ارند به سطح زمین رسیده و در سطح به هم پیوسته و تشکیل یک توده نمکی واحد به نام گنبد نمکی کنارسیاه را داده است . جهت عمومی جریان آب زیرزمینی در گنبد نمکی کنارسیاه از شمال به جنوب، به طرف دشت کنارسیاه، همراه با چندین مسیر انحرافdiversion) به سمت چشمه های شو رابه و مناطق تخلیه می باشد. سیستم جریان آب زیرزمینی در گنبد نمکی کنارسیاه عمدتاً افشان است . عدم توسعه غار و مجرا های conduit) کارستی در گنبد نمکی کنارسیاه در نتیجه توزیع تصادفی آبفروچاله ها، اشباع شدن سریع آب تغذیه شده نسبت به هالیت به دلیل حلالیت بالای نمک می باشد . همچنین نقاط تخلیه متعدد و آبدهی ثابت چشمه های شورابه افشان بودن سیستم جریان شورابه در گنبد نمکی کنارسیاه را تأیید می نماید