سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا عدالت نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
سیداحمد علوی – دکتری تکتونیک
سلمان جهانی – دکتری تکتونیک
نوید دهباشی قنواتی – دکتری تکتونیک

چکیده:

دیاپیر نمکی جهانی در۵۰کیلومتریجنوب غربی فیروزاباد بین پایانه جنوبی گسل امتدادلغز منقارک و گسل رانده سورمه قرارگرفته است این دیاپیر نمکی حاصل برونزد سری های هرمز با سن پرکمبرین پایانی کمبرین آغازین می باشد مطالعات صحرایی چینه های هالوکینتیک درشمال خاوری این دیاپیر و درنزدیکی دهانه خروج نمک نازک شدگی بخشی از سازند میشان و حذف تدریجی آن (pinch out با نزدیک شدن به این دیاپیر نمکی را نشان میدهد این نازک شدگی چینه ای بیانگر رشد دیاپیر درزمان رسوبگذاری این سازند است و به مکانیسم downbuilding به عنوان مکانیسم محرک اصلی صعود نمک قبل و همزمان با چین خوردگی زاگرس دلالت دارد فعالیت نزدیک به سطح دیاپیر نمکی جهانی قبل و همزمان با چین خوردگی و به علت مکانیزم downbuilding به عنوان یک نقطه ضعف درپوشش رسوبی عمل کرده و الگوهای چین خوردگی و گسلی را طی رژیم فشارشی کنترل کرده است.