سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مریم قنبری زکی – کارشناسی ارشد معماری
حمید فروغی – کارشناسی معماری

چکیده:

پژوهش حاضر با موضوع سازه های هوشمند انجام گرفته است برای بررسی موضوع ابتدا تعاریفی از سازه هوشمند بیان شده است و سپس بادرنظر گرفتن یک تعریف خاص به ارایه یک ساختار کلی سازه هوشمند پرداختیم و سپس مصادیقی دراین زمینه ارایه داده ایم بی شک نمی توانیم ادعا کنیم دراین زمینه همه آنچه لازم بوده است را جمع آوری کرده ایم ولی با توجه به کمبود منابع دراین زمینه تمام تلاش خود را به کاربستیم.