سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاوه کریمی – کارشناس عمران

چکیده:

سازه های قدیمی و تاریخی به سازه هایی اطلاق می شود که دردوره های مختلف تاریخی با شرایط خاص آن زمان بناش ده باشند سازه های قدیمی و تاریخی عاری از هرگونه طراحی سازه ای به شکل امروز می باشند و فقط به صورت تجربی احداث می شدندو درسازه های قدیمی بیشتر مباحی معماری مورد توجه بود هاست این نوع سازه ها به علت ضعف مصالح مقاومتی در برابر زلزله ندارند دراین مقاله ابتدا به معرفی مختصری از سازه های قدیمی پرداخته شده ست و سپس اشاره ای به دلایل مانع بودن سازه های قدیمی درپیشبرد عمران و نتایج یک ارزیابی آماری شده است و درانتها نتیجه گیری برای این نوع سازه ها به این شکل که می توان با روشهای خاصی این نوع سازه ها را درمنطقه ای مخصوص که قبلا تعریف شده باشند از م حل خود به آن محل تعریف شده حمل کرد انجام شده است.