مقاله سازه های ژئوپلیتیکی در عراق نوین و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۷۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: سازه های ژئوپلیتیکی در عراق نوین و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه انگاری
مقاله جغرافیای سازه انگاری
مقاله سازه های ژئوپلیتیکی
مقاله جمهوری اسلامی ایران
مقاله عراق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی فیروزجایی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با فروپاشی حزب بعث، ژئوپلیتیک و نیز ساختار معنایی حاکم بر کشور عراق دچار دگرگونی شد. بنابراین بازیگران جدیدی در روابط ایران و عراق ظهور کردند که در این راستا عراق به بلوک هایی مانند کردها، شیعیان و سنی ها تقسیم گشت که بالطبع این ساختار محذورات و مقدوراتی را در این روابط به وجود آورد. با این تغییرات در کنار فرصت ها ایجاد شده، چالش های نوینی فرا روی حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است . از این رو در این تحقیق سعی شده تا با بهره گیری از رویکرد سازه انگارانه و در چارچوبی جغرافیایی (و تحت عنوان جغرافیای سازه انگاری) به مساله پرداخته شود. سوال اساسی در این پژوهش اینست که: سازه های ژئوپلیتیکی چگونه باعث تکوین چالش های فرا روی جمهوری اسلامی ایران در عراق شده اند؟ با توجه به سوال مطرح شده هدف مقاله حاضر درک چگونگی برساختگی چالش ها به واسطه سازه های ژئوپلیتیکی است.