سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام قنبری – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود بینا – عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ماهمیشه در مطالعات خود به دنبال یافتن مشکل و سپس چاره اندیشی برای رفع آن معضل می باشیم بالطبع مسائلی که ما بعنوان کارشناسان سازه های آبی با آن برخورد داریم مربوط به رودخانه و تاسیسات مرتبط به آن – در راستای تامین نیازهای بشر می باشد این مطالعه و تحقیق برروی یکی از قدیمیترین سازه های آبی واقع در شهرستان شوشتر انجام شده است سازه ایی که سالیان زیادی را بدون مشکل جدی براساس محاسبات فنی دانشمندان آن زمان پشت سر گذاشته است با این حال امروزه ممکن است به دلیل برخورد نادرست با مشکلات زیادی روبرو گردد این امر می تواند ثبت جهانی و موقعیت فعلی این اثر ملی را زیرسوال برده و دچار مشکل سازد از این رو در این بررسی به بیان مشکلات موجود این سازه پرداخته شده و امید این است که مسئولین ذیربط به مشکلات موجود رسیدگی کرده و از کنار مسئله ی مهمی مثل این سازه تاریخی که اکنون یک هویت ملی و اثر جهانی می باشد به سادگی نگذرد.