سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه شیدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
عزت اله کرمی – استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

بروز پدیده خشکسالی و بهره‌برداری های غیر اصولی و بی رویه از منابع طبیعی باعث گسترش فزاینده پدیده بیابان‌زایی شده است و این جریان با شتاب مدیریت منابع آب در ایران را به یکی از مهمترین مباحث رایج در سطح کلان کشور تبدیل نموده است. ترویج فرهنگ حفظ و احیاء و توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی در به وجود آوردن واکنش های اجتماعی مناسب در برابر تغییرات محیطی، اهمیت مطالعه رفتار مصرف کننده آب و عوامل تاثیرگذار بر پذیرش منابع آبی جایگزین را نمایان می کند. بر این اساس هدف این مطالعه طراحی مدلی به منظور تعیین سازه‌های موثر بر رفتار کشاورزان به منظور استفاده از آبهای غیر متعارف و تعیین عوامل مرتبط با میزان بهره‌برداری فاضلاب است. روش مطالعه بصورت کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر بوده است. یافته های مطلعه بیان کننده این امر است که ایران، کشوری با پتانسیل بالا جهت تولید فاضلاب شهری می باشد و مدل ارائه شده در این مطالعه امکان درک عمیق عوامل موثر بر استفاده از آبهای غیر متعارف و بهره گیری از این منابع آبی بلقوه را میسر خواهد کرد.