سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
مریم نظری منتظر –

چکیده:

سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان میدانند که یادگیری اعضایش را به گونه ای فراهم می آورد که نتایج ارزشمندی را نظیر نوآوری کارایی همسویی بهتر با محیط به ارمغان می آورد پیشرفت های گوناگون و متنوع درعلم فناوری مدیریت سازمان ها ازحالت سنتی خارج نموده و با تغییر و تحول سازمانی مدیریت پویا جایگزین مدیریت سنتی شده است تغییر بینش مخاطبین قوانین جدید و تغییرات فناوری عواملی برای انطباق و سازگارسازمان با تغییرات محیطی است هدف ازنگارش این مقاله بررسی مفاهیم و ویژگیهای سازمان یادگیرنده و نیز نقش آن دربهره مندی مدیریت تحول است به همین منظرو ابتدا به طور مختصر به مفهوم یادگیری و یادگیری سازمانی که ازمفاهمی اساسی و پایه است پرداخته شده و سپس ضمن بیان مفهوم سازمان یادگیرنده و مفهوم تحول سازمانی اهداف تحول سازمانی هدایت فرایند تحول سازمانی ضرورت تحول سازمانی مورد بررسی قرارداده ایم و همچنین ویژگیها و مولفه های سازمان یادگیرندهاز دیدگاه های مختلف ارایه شده و درقسمت بعدی مقاله فرایند تغییر و تحول و سازمان یادگیرنده به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار ارایه شده است.