سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استادیار، عضو هیأت علمی و مدیرگروه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد
مریم نظری منتظر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

چکیده:

سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان می دانند که یادگیری اعضایش را به گونه ای فراهم می آورد که نتایج ارزشمندی را نظیر نوآوری، کارایی،هم سویی بهتر با محیط به ارمغان می آورد.پیشرفت های گوناگون و متنوع در علم فناوری ، مدیریت سازمان ها را از حالت سنتی خارج نموده و با تغییر و تحول سازمانی، مدیریت پویا جایگزین مدیریت سنتی شده است. تغییر بینش مخاطبین، قوانین جدید و تغییرات فناوری عواملی برای انطباق و سازگار سازمان با تغییرات محیطی است. هدف ازنگارش این مقاله بررسی مفاهیم و ویژگیهای سازمان یادگیرنده و نیز نقش آن در بهره مندی مدیریت تحول است. به همین منظور ابتدا به طور مختصر به مفهوم یادگیری و یادگیری سازمانی که از مفاهیم اساسی و پایه است پرداخته شده و سپس ضمن بیان مفهوم سازمان یادگیرنده و مفهوم تحول سازمانی، اهداف تحول سازمانی، هدایت فرایند تحول سازمانی، ضرورت تحول سازمانی مورد بررسی قرار داده ایم و همچنین ویژگی ها و مولفه های سازمان یادگیرنده از دیدگاه های مختلف ارائه شده و در قسمت بعدی مقاله، فرایند تغییر و تحول و سازمان یادگیرنده به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار، ارائه شده است. چنین نتیجه گیری می شود که بسترسازی و زمینه سازی یادگیری و آموزش سریعتر از رقبا، می تواند به سازمان کمک کند تا نسبت به رقبا سریعتر و بهتر گام بردارد. مدیران پویا و کارآمد میبایست علاوه بر وظایفی مانند برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت باید اثربخشی و بکارگیری علم تغییر و تحول سازمانی را نیز سرلوحه امور خود قرار دهند. مدیریت سازمانها علاوه بر اینکه باید در برابر محیط متغیر، سازگار و انعطاف پذیر باشند بلکه باید توانایی تشخیص مشکلات و بکارگیری برنامه های تغییر و تحول سازمانی را دارا باشند. زیرا سازمانها ایستا نیستند و به طور مداوم و مستمر با عوامل خارجی و درونی در کشمکش می باشند.