مقاله سازمان همکاری شانگهای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۶ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۲۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: سازمان همکاری شانگهای
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان
مقاله همکاری
مقاله شانگهای
مقاله امنیت
مقاله تروریست
مقاله جدائی طلب
مقاله قاچاق مواد مخدر
مقاله عضو ناظر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده انصاری مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان همکاری شانگهای سازمانی است منطقه ای. علت ایجاد این سازمان نگرانی های امنیتی کشورهای منطقه بود. کسترش اقدامات تروریستی و جدائی طلبی و همچنین گسترش قاچاق مواد مخدر از جمله اصلی ترین دلائلی بودند که موجب شدند تا کشورهای روسیه و چین به همراه کشورهای آسیای مرکزی در صدد تشریک مساعی با یکدیگر برای مقابله با این تهدیدات که بعضا دارای ریشه خارج از منطقه و تحریکات قدرت های غربی برای گسترش هر چه بیشتر نفوذ خود در این منطقه بود بر آیند. بدین ترتیب بود این سازمان با هدف مقابله با این تهدیدات بوجود آمد. ولی بتدریج در کنار مسائل امنیتی موضوعات کسترش روابط در زمینه های دیگر مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت. با توجه به وسعت قلمرو این سازمان و جمعیت کشورهای عضو امروزه این سازمان بعد از سازمان ملل بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. ایران نیز با توجه به سیاست استقلال طلبانه خود تمایل خود را بعضویت در سازمان ابراز نموده که تقاضای او بعنوان عضو ناظر پذیرفته شده است.