سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گلناز رسولی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

تحول سازمانی فرآیند برنامه ریزی شده در تغییر فرهنگ یک سازمان از طریق بهره گیری از نظریه، پژوهش و فنون و علوم رفتاری می باشد. فناوری اطلاعات یعنی فناوری هایی که فرد را در ضبط- ذخیره سازی- انتقال و دریافت اطلاعات یاری می دهند. ن بود دولت الکترونیکی به شدت از کیفیت مدیریت می کاهد و موقعیت اداره کشورها را دچار بحران، بی نظمی و اختلال خواهد کرد. هر کشوری نیز با توجه به توان تخصصی میئولین کشورشان و میزان اطلاع آنها در توسعه فناوری اطلاعات پیشرفتهای متفاوتی داشته اند. برای موفقیت در طراحی و اجرای برنامه توسعه فناوری اطلاعات در هر سازمان اولاً باید دانش طراحان و مجریان به روز باشد و از جدیدترین تحولات در این زمینه آگاه باشند و حتی تحولات آتی در این زمینه را نیز در برنامه خود پیش بینی نمایند. در مقاله حاضر پس از معرفی تحول سازمانی به انواع مدل های تغییر در سازمان اشاره شده و اصل اولیه در تحول، یعنی فرهنگ سازمانی توضیح داده شده است، نهایتاً پس از بیان مزایا IT به بررسی اثار آن بر ساختار سازمان، مدیریت منابع انسانی و آموزش کارکنان پرداخته شده و نتایج حاصل بیان شده است.