سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد تمیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
نرگس آلاله – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقا
سمیه براموند – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

تجارب تجارت جهانی نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم نهاد با ایفاگر نقش‌های نظارتی، بسیج، جذب و هدایت منابع انسانی، مادی و من در این می‌تواند بهترین نمود از مشارکت مردمی باشند که با انسجام بخشی به گروه‌های انسانی هم هدف ، راهگشای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در منابع ملی باشند و. وسعت بسیار زیاد عرصه‌های منابع طبیعی وعده امکانات و بودجه دولتی لزوم توجه به مشارکت سازمان‌های مردمی نهاد در حفظ، احیا و توسعه پایدار منابع ملی را موجب می‌شود . این مقاله بر آن است که نقش سازمان‌های مردم نهاد را در تحقق رشد و توسعه پایدار منطقه دز تبیین گردد. با توجه به اینکه آمار ارائه شده از سازمان‌های مردم نهاد در استان خوزستان و به ویژه شهرستان دزفول در حد قابل قبولی نمی‌باشد می‌بایست از طریق اطلاع‌رسانی و آگاه سازی و عمومی (ارتباطات)، جلب مشارکت مردمی (بسیج عمومی)، جذب سرمایه‌ها و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم، گسترش نظارت عمومی و ارزیابی فعالیت‌ها، در جهت افزایش بهره‌وری و دستیابی به توسعه پایدار از حداکثر تلاش خود بهره گیرند .