سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یونس رسول دشت – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

چکیده:

در این مقاله پژوهشگر با توجه به نقش سازمانها و شرکتهای یادگیرنده و متحول در کارآفرینی و رشد جامعه بر آن شده تا با بررسی سازمانها یادگیرنده و با توجه به انواع کارآفرینی که فردی و سازمانی می باشد به بررسی موانع یادگیری و تحول سازمانی و همچنین عوامل مؤثر در یادگیری سازمانی که منجر به تحول و نوآری سازمانی می شود پرداخته است.که در پایان عوامل مؤثر در یادگیری و تحول سازمانی بدین صورت شرح و نقش آنها در یادگیری سازمانی بیان شد که این عوامل عبارتند از: فرهنگ سازمانی مشوق، توانمند سازی نیروهای انسانی سازمانی، چشم انداز سازمانی مناسب، یادگیری جمعی،تفکر سیستمی وتسلط و مهارتهای فردیو موانع یادگیری با توجه به کتاب رقص تغییر سنگه بدین صورت معرفی شده اند)عوامل فرهنگی مزاحم، سیاسی بودن محیط سازمان، عدم آمادگی افراد برای یادگیری، عمکردگرا بودن مدیران، انحصاری بودن و عدم رقابت. و با توجه به عوامل مؤثر و موانع ذکر شده راهکارهای لازم هم برای یاد گیری سازمان ارائه شده است.و در پایان به ارائه فرآیندهای نوآوری سازمانی جهت آموزش و اجرا در سازمانهای امروزی ارائه گردیده است.