سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید شریفی –
ناصر برومند –
امانالله سلیمان –

چکیده:

صنعت گردشگری در قرن اخیر جزئی اصلی در تامین درآمد اکثر کشورها به حساب می آید و هر ساله تعداد بیشتری از کشورها به اهمیت این صنعت پی برده و در این زمینه دست به سرمایه گذاریهای کلانی می نمایند .بر طبق آمار موجود ۱۰٫۷ درصد از اشتغال جهان به این صنعت اختصاص دارد.مناطق روستایی به علت در اختیار داشتن درصد عظیمی از مساحت کشور و دارا بودن بیش از ۳۵ درصد از جمعیت کشور و همچنین ویژگیهای محیطی وفرهنگی زمینه مناسبی برای جذب گردشگر به حساب می آید.توسعه این صنعت در مناطق روستایی کشور یک فعالیت اقتصادی محسوب می گردد که موجب ایجاد فرصتهای شغلی جدید وافزایش شاغلین و سرانجام منجر به شتاب فزاینده در نوسازی وبهسازی ساختار اجتماعی –اقتصادی روست ا می گردد .این صنعت جدا از اشتغال زایی در این مناطق باعث ایجاد درآمد ارزی،شناسایی جاذبه های گردشگری،معرفی موسیقی،هنر،صنایع درستی وهمچنین معرفی وحفظ سنت های اصیل روستاییان میگرددسازمانه ای غیر دولتی در بخش توریسم روستایی می تواند علاوه بر متحول نمودن اقتصاد روستا به پایداری مناطق توریسمی نیز توجه داشته باشند که این امر می تواند با جلب نیروهای مردمی و محلی علاوه بر کاهش اثرات منفی توریسم به پایداری منابع طبیعی نیز توجه کند که در این مقاله سعی شده است به آن پرداخته شود .