سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالقاسم اکبری – دانشجوی دکتری ژئوماتیک گرایش هیدرولوژی
محمدرضا اورانی – کارشناس علوم گیاهی
علیرضا قرائیان – کارشناس زراعت

چکیده:

جمع آوری ذخیره بازیابی تحلیل و پشتیبانی از فرایندهای تصمیم گری درحوزه مسائل محیطی به کمک فناوری های GIS و سنجش از دور تسهیل می گردد اهمیت این ابزار الخصوص دروزارتخانه هایی مانند جهاد کشاورزیکه بخش زیادی از عناصر و مواد اصلی درمدیریت اجرایی و توسعه بخش کشاورزی ماهیت مکانی دارد دوچندان به نظر می رسد سازمانهای جهاد کشاورزی دراستانها به منظور اجرای سیاست ها و ماموریت های محوله نیازمندوجود اطلاعات دقیق قابل دسترس و بهنگام از وضعیت اراضی به همراه تجزیه و تحلیل های مرتبط می باشند معذالک همواره این سوال مطرح بوده که شکل و شیوه استقرار این فناوری ها دریک تشکلات گروهی و یا سازمانی چگونه باید باشد و بدون شک یکی از دلایل عدم موفقیت سازمانهای دولتی که در این زمینه به پیشرفت قابل توجهی نائل نشده اند نداشتن الگوی صحیح استقرار و پیاده سازی و یا رعایت نکردن ضرورت های لازم درمراحل استقرار GIS سازمانی است