سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا هاشمی پرپنجی – دانشگاه پیام نور
پژمان عبداللهی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی ملارد

چکیده:

تولید و توزیع انرژی الکتریکی هزینه های هنگفتی را بر کشور تحمیل می کند لذا لزوم استفاده بهینه از آن برکسی پوشیده نیست. بررسی های به عمل آمده برروی مصرف انرژی لوازم برقی خانگی نشان می دهد که عملکرد اینتجهیزات در طول ۱۰ سال گذشته بهبود بسیار زیادی داشته است . در حالیکه این پیشرفت فنی به صورت بخشکوچکی درمصرف انرژی منعکسمی شود با بررسی عمیق تر مشخص شده است که اتلاف انرژی در تجهیزات جدید بعلت تغییر رفتارمصرف کننده، استفاده نادرست و یا انتخاب اشتباه گزینه های جدید می باشد. به این ترتیب مصرف کنندگان عملا، صرفهجویی را که بواسطه بهینه سازی لوازم برقی به وجود آمده است، کاهشداده و یا از بین می برند و به هزینه قبضهای خودمی افزایند. در واقع تمام صرفه جویی انرژی که در طول ۱۰ سال گذشته در بخش های سرمایشی، روشنایی و شستشو بهدست آمده است، اکنون با افزایشمصرف انرژی بخشصوتی-تصویری و کامپیوتری، همسنگشده است. این مساله اهمیتآگاه سازی مصرف کنندگان در رابطه با چگونگی انتخاب وسائل و نحوه بگارگیری آنها را نشان می دهد. در مقاله حاضر بابررسی این موضوع، راهکارهایی برای مصرف بهینه انرژی در مصارف خانگی و اداری ارائه شده و میزان صرفه جویی اقتصادیحاصل از این راهکارها ارزیابی شده است.