سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا اذرنوش – استادیار علوم و مهندسی منابع طبیعی، جنگل داری دانشگاه آزاد اسلامی وا
فرزاد شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی جنگل‌داری ، دانشگاه آزاد ا

چکیده:

در برخی از کشورها زمین لغزش‌ها در صد زیادی از خسارات ناشی از بلایای پروین را به خود اختصاص داده‌اند به‌عنوان مثال در کشور چین خسارات ناشی از وقوع زمین لغزش و حدود ۱۵ میلیارد دلار و تلفات جانی ۱۵۰ کشته در سال می‌رسد Li 1996 . در ایران از سال ۱۳۷۸ شامل وقوع و ۲۵۹۰ مورد حرکت توده‌ای که باعث مرگ ۳۶۲ نفر و تخریب ۳۷۶ منزل مسکونی ۶۷۶ هکتار جنگل مثل تا ۷۰ ۱کیلومتر راه ارتباطی و خساراتی به میزان ۱۸۶۶ میلیارد ریال شده است ( گروه بررسی زمین لغزش‌های جهادسازندگی ۱۳۷۹ ). بخشی از این زمین لغزش‌ها در شمال ایران و در زمین‌های کوهستانی و جنگلی در اثر فعالیت‌های مهندسی و احداث جاده ، اتفاق افتاده است جهت کاهش خسارات و چالش‌های زیست محیطی بهتر است .مسیری یابی جاده با استفاده از پهنه بندی خطر زمین لغزش انجام شود .برای این مطالعه، سری ۲ با مساحتی بالغ بر ۱۷۲۲ حدود هکتار انتخاب گردیده. در محیط Arc Gisبا کمک نرم‌افزار Spatial Analystنقشه پرده بندی خطر زمین لغزش تنها با دو عامل شیب و لیتو لوژی تهیه و انتخاب مسیر با استفاده از نرم‌افزار PEGGER بر پایه نقشه DEM طراحی گردید. تبصره مذکور برای بهره‌برداری جاده‌ای به طول ۱۸۶۵۶ متر احداث گردید کلید در مورد خزش و زمین لغزش در آن مشاهده گردیده که دو مورد زمین لغزش بزرگ در آینده نه چندان دور باعث قطع گرد می‌شود و ایجاد پیشنهادی به طول ۱۸۹۰۲ مک تنها با ۲۴۶ متر طویل تر از نقاط با خطر کم عبور می‌کند .