سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا میثمی – کارشناس ارشد مکانیک – پژوهشگاه نیرو- گروه مکانیک
علی هاشمی – کارشناس ارشد مکانیک -پژوهشگاه نیرو – گروه مکانیک
جعفر آقایاری – #NAME?
مهرداد حق شناس – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

با توجه به اهمیت تولید پراکنده خصوصا میکروتوربینها لزوم بررسی جهت امکان سنجی ساخت چنین سیستمهایی در داخل کشور کاملا ضروری به نظر می رسید تا محدودیتها وپتانسیلهای ساخت آن روشن گردد. بنابراین در ادامه فرآ یندطراحی یک نمونه میکروتوربین که توسط پژوهشگاه نیروصورت گرفته است و در مقالات جداگان های به آنها پرداخته شده است، بررسیهای اولیه جهت ساخت آن انجام گرفت وفرآیندهای تولید و نقشه های ساخت استخراج شد سپس باهمکاری شرکتهای تخصصی فعال در زمینه های مختلف قطعات اصلی یک نمونه اصلی ساخته شد. در میان روشهای تولید میکروتوربین روش ریخته گری دقیق و همچنین ماشینکاری توسط ماشینهایCNCاز اهمیت خاصی برخوردار است. در مقاله حاضر روش ساخت هر قطعه ومحدودیتهای موجود ذکر شده است و در نهایت پتانسیل ساخت میکروتوربینها در داخل کشور ترسیم شده است.