مقاله ساخت کتابخانه آنتی بادی تک دمین شتری بر ضد آنتی ژن های سلولی سرطان سینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ساخت کتابخانه آنتی بادی تک دمین شتری بر ضد آنتی ژن های سلولی سرطان سینه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوبادی
مقاله کتابخانه آنتی بادی شتری
مقاله سرطان سینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آیت هدا
جناب آقای / سرکار خانم: موسویان سیده آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: احدی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهوندی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: پیرعلی خداداد
جناب آقای / سرکار خانم: محزونیه محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نواحی متغیر آنتی بادی های زنجیره سنگین شتری (VHH یا نانوبادی)، کوچک ترین واحد باند شونده به آنتی ژن ها است. اندازه کوچک نانوبادی ها بزرگ ترین مزیت آن ها می باشد که سبب دستکاری ژنتیکی راحت آن ها می شود. این مطالعه با هدف ساخت کتابخانه آنتی بادی تک دمین از شتر ایمن شده با یک رده سلولی آدنوکارسینومای سینه انسان (SKBR3) طراحی و اجرا شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ابتدا عصاره سلول SKBR3 طی سه نوبت به صورت زیر پوستی به یک شتر تزریق گردید. سپس RNA کامل از طحال شتر استخراج و قطعات VHH به کمک روش RT-PCR ساخته و تکثیر شدند. قطعات VHH در درون فاژمید Pcomb3x قرار گرفتند و به روش الکتروپوریشن قطعات نوترکیب وارد باکتری های DH5a شدند. تنوع کتابخانه تهیه شده توسط تکنیک انگشت نگاری آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بیان VHH با روش SDS-PAGE ارزیابی شد.
یافته ها: در این پژوهش کتابخانه آنتی بادی شتری با بیش از ۱۰۵ کلونی ساخته شد.همچنین انگشت نگاری آنزیمی نشان داد که کتابخانه آنتی بادی حاصل دارای تنوع بالایی می باشد. بررسی های اولیه بوسیله SDS-PAGE مشخص کرد که پروتئین VHH با وزن مولکولی ۱۵ کیلو دالتون در باکتری های ترانسفورم شده بیان می شود.
نتیجه گیری: تهیه کتابخانه آنتی بادی ایمن بر ضد رده سلولی SKBR3، امکان جداسازی آنتی بادی های اختصاصی VHH بر ضد آنتی ژن های مختلف سرطان سینه را فراهم می کند.