سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل اله قیصری – دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
هومن شکرالهی – دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
بابک هاشمی – استادیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

مواد فرومغناطیس نرم نظیر آهن و آلیاژهای آن علی رغم خواص مغناطیسی مطلوب، به علت مقاومت الکتریکی پایین با تلفات مغناطیسی قابل توجه در فرکانس های بالا توام اند که منجر به نا کارآمدی آنهادر فرکانس های مذکور گردیده است. در این پژوهش کامپوزیت پلیمر- آهن به منظور کاهش میزان تلفات مغناطیسی آهن و ارتقاء فرکانس کاری آن طراحی و ساخته شد. کامپوزیت مذکور به روش شکلدهی گرم در دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد و تحت اعمال فشار ۳۲ مگا پاسکال تهیه گردید. ارزیابی ساختاری و مغناطیسی پودرهای مورد استفاده به ترتیب توسط روش های AGFM و XRD, SEM انجام پذیرفت و خواص مغناطیسی هسته های تولیدی نظیر تلفات مغناطیسی و نفوذپذیری موثر مغناطیسی بوسیله دستگاه LCR meter اندازه گیری شد. به منظور ارزیابی خواص مغناطیسی، رفتار کامپوزیت تولیدی با هسته ی آهنی مورد مقایسه قرارگرفت. نتایج بیانگر کاهش قابل ملاحضه تلفات و افزایش فاحش فاکتور کیفیت در مقایسه با هسته ی آهنی است