مقاله ساخت کاتالیست سه فلزی Pt-Re-Sn/γ-Al2O3 به منظور بهینه سازی واکنش ایزومریزاسیون در فرآیند تبدیل کاتالیستی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی کاربردی از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ساخت کاتالیست سه فلزی Pt-Re-Sn/γ-Al2O3 به منظور بهینه سازی واکنش ایزومریزاسیون در فرآیند تبدیل کاتالیستی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاتالیست سه فلزی
مقاله تبدیل کاتالیستی
مقاله گزینش پذیری
مقاله ایزو پارافین
مقاله آروماتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجیری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: سیف محدثی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابایی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به لزوم مصرف بنزین با استاندارد یورو ۵ و اهمیت محصولات ایزو پارافینی نسبت به آروماتیکی در آن، استفاده از کاتالیست مناسب در فرآیند تبدیل کاتالیستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با اضافه نمودن فلز قلع به کاتالیست های دو فلزی رایج در این فرآیند ((Pt-Re/g-Al2O3 می توان مرحله پیش گوگرد زنی کاتالیست را که در آن احتمال مسمومیت کاتالیست وجود دارد حذف کرده و ضمنا با افزایش جمعیت نسبی سایت های اسیدی متوسط، میزان ایزوپارافین ها را در محصول افزایش داد. در این پروژه، کاتالیست سه فلزی Pt-Re-Sn/g-Al2O3 با استفاده از روش تلقیح مرطوب تهیه و تحت شرایط عملیاتی مطابق با پالایشگاه های ایران، در رآکتور دیفرانسیلی واحد پایلوت پژوهشکده کاتالیست و نانو فناوری پژوهشگاه صنعت نفت مورد آزمایش تعیین فعالیت با خوراک صنعتی (HSRG) قرار گرفت. مقدار فلزات پلاتین و رنیوم موجود در کاتالیست های تهیه شده ثابت بوده و به ترتیب برابر با ۰٫۲۲ و ۰٫۴۴ درصد وزنی و مقدار فلز قلع از ۰٫۰۶ تا ۰٫۳ درصد وزنی می باشد. پس از آنالیز محصول مایع خروجی از رآکتور، گزینش پذیری واکنش تولید ایزوپارافین نسبت به واکنش تولید آروماتیک برای این کاتالیست ها مقایسه شد. نتایج نشان می دهد گزینش پذیری تولید ایزو پارافین ها نسبت به تولید آروماتیک ها در دمای ۴۹۰ درجه سانتی گراد برای بهترین کاتالیست ساخته شده (۰٫۳ درصد وزنی قلع) و کاتالیست تجاری به ترتیب ۳۹٫۵ و ۲۹٫۷ درصد و در دمای ۵۱۰ درجه سانتی گراد به ترتیب ۴٫۴ و ۱۳٫۲ درصد می باشد. بنابراین کاتالیست با ۰٫۳ درصد وزنی قلع در دمای ۴۹۰ درجه سانتی گراد در مقایسه با کاتالیست تجاری و سایر کاتالیست های ساخته شده از نظر گزینش پذیری نسبت به ایزوپارفین ها دارای عملکرد بهتری می باشد.