سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غضنفری – کارشناسی ارشد عمران آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق
رشیدی مهرآبادی – استادیار گروه مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق
ترابیان – استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
فاضلی – استادیار گروه مهندسی آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

صافی های کند یک تکنولوژی مناسب برای تصفیه آب های سطحی هستند این صافی ها یکی از موثرترین،ساده ترین و کم خرج ترین فرایند های تصفیه آببرای جوامع کوچک بوده بنابراین در مناطق روستایی و شهری کشورهای در حال توسعه قابل استفاده خواهند بود.عیب بزرگ این صافی ها حساسیت آن ها در مقابل کدورت بالای آب می باشد اگر آبی که حاوی مواد معلق زیاد است از صافی عبور داده شود به سرعت باعثگرفتگی آن شده و بهره برداری رابا مشکل روبه رو می سازد.با توجه به این مشکلات ایده استفاده از فیلترهای درشت دانه افقی بعنوان پیش تصفیه مورد نیاز در این نوع فیلترها مطرح گردید.با استفاده ار فیلترهای درشت دانه می توان کدورت ورودی به این سیستم را تا ۷۰۰ NTU افزایش داد تا کدورت ورودی به فیلتر کند ماسه ای با جریان افقی به کمتر از ۲۰ NTU خواهد رسید.همچینین میزان حذف کلیفرم های بیماری زا بیش از ۹۹ درصد می باشد که علاوه بر حذف میکروارگانیزم های بیماری زا تخم انگل ها و کیست ها را نیز حذف می نماید. با تعویض جهت جریان در این فیلترها میزان سطح مورد نیاز جهت انجام عملیاتفیلتراسیون به میزان بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است و می توان برای شستشوی ان از سیستم شستشوی معکوس مخلوط اب و هوا استفاده نمود.با توجه به دانهبندی فیلترهای درشت دانه و مطالعات کتابخانه ای و پایلوتی صورت گرفته دوره عملکرد این سیستم مدت زمان طولانی خواهد بود یا توجه به تلفیق این دو نوعفیلتر، فیلتر کند ماسه ای با جریان افقی بعنوان محدود کننده سیستم مطرح میگردد که در نتیجه نرخ فیلتراسیون مطلوب برای داشتن آبی بااستاندارد های جهانی درمحدوده مجاز فیلترها ی کند ماسه ای خواهد بود.با احتساب یک روز کاری برای این پایلوت با سطح در جریان ۰٫۲ متر مربع و با نرخ فیلتراسیون ۰٫۱ مترکعب بر متر مربع بر ساعت در زمان کارکرد یک شبانه روز امکان تصفیه ۵۰۰ لیتر اب اشامیدن را فراهم می سازد که با توجه به نشریه ۱۱۷-۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر سرانه مصرف اب اشامیدن در بازه ۲تا ۵ لیتر در شبانه روز، امکان تهیه اب اشامیدن برای ۱۰۰ نفر را به طور حداقل دارامی باشد.