سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیده اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد محب – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق پایه های سرامیکی غشا از جنس آلفا آلومینا با استفاده از روش قالبریزی ژلی و کاربرد ژلاتین تهیه شد و اثردمای پخت و درصد ژلاتین به کاررفته شده درساخت غشا برروی میزان تخلخل غشا و همچنین اثرغلظت PEG مورد استفاده درمایع خشک کننده برروی زمان خشک شدن پایه سرامیکی بررسی شده است مشاهده شد که میزان تخلخل با کاهش دمای پخت و همچنین با افزایش میزان درصد ژلاتین افزایش می یابد ضمنا با افزایش میزان PEG درمحلول زمان فاز اولیه خشک شدن پایه سرامیکی کاهش یافت.