مقاله ساخت پانل های سقفی کاذب با استفاده از پسماند جامد جوهرزدایی از کاغذ بازیافتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: ساخت پانل های سقفی کاذب با استفاده از پسماند جامد جوهرزدایی از کاغذ بازیافتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاغذ بازیافتی
مقاله جوهرزدایی
مقاله پسماند
مقاله پانل سقفی
مقاله چسب بتن
مقاله خواص مقاومتی
مقاله مقاومت در برابر آتش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یدالهی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: همزه یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: پورموسی شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: عشوری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: راشدی کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور کاهش مشکلات زیست محیطی و ایجاد ارزش افزوده در پسماندهای جامد حاصل از جوهرزدایی کاغذ، پانل های سیمان – پسماند با سه نسبت پسماند به سیمان شامل ۲ به ۳، ۱ به ۱ و ۳ به ۲، چسب بتن به عنوان افزودنی در سه سطح ۰، ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی پسماند و کلراید کلسیم به عنوان افزودنی در دو سطح ۰ و ۵ درصد وزنی سیمان ساخته شد. برای هر تیمار حداقل سه تکرار انجام شد و خواص پانل ها شامل چگالی، مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی، چسبندگی داخلی، جذب آب، واکشیدگی ضخامت، مقاومت کشش پیچ و مقاومت در برابر آتش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی با افزایش مقدار پسماند کاهش می یابد و حداکثر این مقاومت ها در مقدار پسماند ۴۰ درصد حاصل شد. اثرات نامطلوب پسماند بر خواص مذکور احتمالا ناشی از کم بودن قدرت اتصال پسماند در مقایسه با سیمان است. مقاومت کششی پیچ پانل ها۲۲٫۷ kPa  اندازه گیری شد و جذب آب و واکشیدگی ضخامت پانل ها با افزایش مقدار پسماند به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. با افزایش چگالی پانل ها، کاربرد چسب بتن و کلراید کلسیم همه خواص مورد بررسی مطلوب تر شدند. به طور کلی، در شرایط ۴۰ درصد پسماند، ۱۰ درصد چسب بتن و مقدار ۵ درصد کلرید کلسیم، پانل هایی با چگالی حدود ۰٫۸ گرم بر سانتیمتر مکعب قابل تهیه است که مناسب ترین خواص را به لحاظ مدول های خمشی، چسبندگی داخلی، سختی و واکشیدگی ضخامت نسبت به پانل کناف گچی موجود در بازار داشته باشند. جذب آب پانل های ساخته شده در این شرایط با جذب آب کناف گچی برابر بوده ولی واکشیدگی ضخامت آن به طور قابل توجهی از کناف گچی کمتر است. همچنین مقاومت در برابر آتش این پانل ها به طور قابل توجهی از پانل کناف گچی بیشتر بود.