سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رویا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استاد، گروه پژوهشی بیومواد و مواد دندانی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگ
حمیدرضا سلیمی جزی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهسا محمدرضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

داربست، یک جزء کلیدی در مهندسی بافت برای بازسازی استخوان است. سرامیکها به لحاظ توانایی هدایت استخوانی،یکپارچگی و در برخی موارد القای استخوانی مناسب به عنوان یکی از گزینههای عالی جهت کاشت در بدن به شمار می روند.فورستریت یک بیوسرامیک جدید با خواص مکانیکی بالا و زیست سازگاری خوب است و میتواند برای ترمیم بافت سخت مناسب باشد. کاهش اندازه دانه تا کمتر از ۱۰۰ نانومتر منجر به شکلگیری سرامیک نانوساختار با خواص مکانیکی بالاترمی شود. فرایند تف جوشی دومرحلهای یکی از روشهای موثر برای متوقف کردن فرایند رشد دانه است. هدف از این پژوهش ساخت داربست نانوساختار فورستریتی و تف جوشی دو مرحلهای آن برای کنترل رشد دانه و تولید داربست های با خواص مکانیکی مطلوب بود. نتایج به دست آمده تولید موفقیت آمیز داربست فورستریتی نانوساختار با میزانتخلخل درمحدوده % ۷۱ تا % ۸۲ ، اندازه دانه کمتر از ۴۶ نانومتر و اندازه حفرات بین ۱۰۰-۳۲۰میکرومتر را نشان می دهد