مقاله ساخت و مشخصه یابی رنگدانه آلی پورفیرین TCPP در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگدانه DSSC که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: ساخت و مشخصه یابی رنگدانه آلی پورفیرین TCPP در سلول های خورشیدی حساس شده به رنگدانه DSSC
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول خورشیدی
مقاله رنگدانه
مقاله پورفیرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی پور اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی میمیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زرگری سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: فیض آبادی ادریس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق رنگ دانه ای آلی به نام پورفیرین (TCPP) ساخته و برای مشخصه یابی این رنگ دانه طیف جذبی UV-Vis آن گرفته شد و با نمونه های سایر مقاله ها مقایسه شد. از این رنگ دانه در ساخت سلولی خورشیدی حساس شده با رنگ دانه (DSSC) استفاده شد که پس از مشخصه یابی این سلول، عمل کرد آن اندازه گیری و مشاهده شد. طیف جذبی پورفیرین به دست آمده در این پژوهش منطبق با نمونه های مشابه در سایر مقاله های خارجی و داخلی است که صحت کیفیت پورفیرین به دست آمده را تایید می کند و شدت جذب زیادی برای این رنگ دانه به دست آمد که منجر به افزایش جذب این رنگ دانه در ناحیه نور مرئی می شود. سلول ساخته شده بر پایه این رنگ دانه عمل کرد خوبی در مقایسه با موارد مشابه دارد، به طوری که ولتاژ مدار باز ۰٫۴۹ ولت و چگالی جریان اتصال کوتاه ۳٫۶ میلی آمپر بر سانتی مترمربع و بازدهی %۰٫۷ به دست آمد.