سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن محمدی – کارشناس ارشد عمران
کمال محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه

چکیده:

درچهاراقلیم کلی ایران معماری سنتی مناطق گرم ومرطوب گرم وخشک معتدل و مرطوب و سرد ازنظرساخت وسازمرتبط با اقلیم و شرایط پایداری بررسی خواهد شد چرا که تیپولوژی بنا و به عبارتی مسکن درمناطق گوناگون حاکی از تاثیر پذیری آن از عوامل محیطی اقلیم و حتی فرهنگی است همچنین معایب معماری جدید درهراقلیم ازنظر استفاده از مصالح ناهماهنگ با شرایط منطقه طراحی نامناسب بنا و عدم صرفه جویی درمصرف انرژی و تخریب محیط زیست را بصورت اجمالی مطرح می کنیم و درانتها به جمع بندی و ارایه راهبردهایی درصرفه جویی انرژی ساختمان با توجه به فناوری جدید می پردازیم به منظور انجام این تحقیق از روشهای تحلیلی و پژوهشی استفاده شده و برمبنای منابع کتابخانه ای اسنادی و آماری اطلاعات جمع اوری شده است.