سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبا دهقانیان – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، بخش ژنتیک

چکیده:

فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) یک گلیکوپروتئین همودیمر با وزن مولکولی ۴۵-۳۴ کیلودالتون می‌باشد. VEGF یکی از مهمترین تنظیم‌کننده‌های اختصاصی رگ ‌زایی است و شامل هفت نوع گلیکوپروتئین ترشحی می‌باشد. VEGFA فاکتور اصلی در فرایند رگ‌زایی است. آنژیوژنز درحالت‌های فیزیولوژیک مثل چرخه تولیدمثل و بهبود زخم‌ها و همین طورحالت‌های پاتولوژیک مثل ایسکمی‌ها، دیابت، آرتریتروماتوئید و سرطان نقش دارد. به علاوه کلیه انواع VEGFها در تحقیقات مختلف سلول‌های بنیادی و regenerative medicine مورد استفاده قرار می‌گیرند. VEGF111 یکی از جدیدترین انواع ایزوفرم‌های VEGF-A بوده که توسط پلاسمین تجزیه نمی‌شود و نسبت به هضم پروتئولیتیکی توسط سرین‌پروتئازهایی مانند پلاسمین، مقاوم می‌باشد. ویژگی رگ‌زایی قوی در ایزوفرم VEGF111 و مقاومت نسبت به فرآیند پروتئولیز، آن را به عنوان کاندید مهمی در درمان ایسکمی‌ها مطرح نموده ‌است. ژن VEGF شامل هشت اگزون می‌باشد و در ایزوفرم VEGF111 توالی اگزون‌های ۴-۱ و ۸ وجود دارد. در این مطالعه از طریق واکنش Soeing PCR به ساخت cDNAیVEGF111، مستقیماً از روی DNA ژنومی پرداخته شد و در واقع فرآیند پیرایش (splicing) به صورت مصنوعی و از طریق مهندسی ژنتیک انجام گردید. ساختار اینcDNA توسط سکوانسینگ تایید گردید. در آینده از طریق الحاق آن به وکتور مناسب و ترانسفورماسیون آن به باکتری E.coli این پروتئین نوترکیب تولید می‌گردد.