سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارشاد پروازیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – دانشیار، هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – دانشیار، هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سلول های خورشیدی حساس به رنگDSSCs از اثر نور بر مولکول های رنگ برای تولید جریان الکتریسیته استفاده می کنند که این عمل بر اساس مکانیزم فتوالکتروشیمیایی انجام می گیرد. فرایند فتوولتائی در این سلول ها، مدل شبیه سازی شده فتوسنتز در گیاهان بوده است. سلول های خورشیدی حساس به رنگ، از نسل سوم خانواده ی سلول های خورشیدی هستند که نسبت به سلول های سیلیکونی نسل اول و سلول های لایه نازک نسل دوم از لحاظ هزینه تولید بهصرفه تر میباشند. هدف از مقاله حاضر، تولید سلول های خورشیدی حساس به رنگ بر پایه ی فتو آندی از نانوذرات دیاکسید تیتانیوم به عنوان سلول خورشیدی مرجع و بهبود بازدهی این نوع سلول ها بواسطه ی ساخت فتو آندهایی شاملنانوکامپوزیت ذرات دی اکسید تیتانیوم / نانو لوله های کربنی چند دیواره با درصد های مختلف و تحت شرایط متفاوتتولید، بوده است. با مقایسه نتایج حاصل از آزمایش های صورت گرفته بر روی این سلول ها، مشخص گردید که سلول خورشیدی نانوکامپوزیتی با میزان تقریبی ۲% نانولوله کربنی بیشترین بازدهی تبدیل (در حدود۳/۸۹% را بدست آورده است.