سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین قاسمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین

چکیده:

دانشگاه ها در هر عصر و در هر کشوری به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص به ایفای نقش پرداخته و میپردازند. ولیکن در عصر حاضر تغییر رویکرد دانشجویان و دانش آموختگان از کاریابی و مراجعه به موسسات مربوطه به کارآفرینی حاکی ازاین موضوع است که ایشان به این امر مهم پی برده اند که در دنیای امروز دانش آموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی است که پا را از حوزه ی دانش و محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسائل عملی آن محدوده ی تخصصی، مهارت داشته وموفق عمل کند.دانشجویان و دانش آموختگان آینده انتظار دارند که دانشگاه ها با تدوین و تصویب راهکارهایی علاوه بر پرداختن به رسالت اصلی خودیعنی آموزش و پژوهش، مسیرکاربردی نمودن و بهره برداری از قابلیت های ایجاد شده در دانش آموختگان را از طریق تاسیس مراکز رشدهای SME و فناوری دردانشگاه ها؛ تشکیل شرکت تعاونی های دانش بنیان در دانشکده؛ راه اندازی مرکز جدید جوار دانشگاهی ایجاددانش بنیان و تاکید بر ارتباط مداوم دانشگاه، صنعت، دولت و سایر فراهم نماید. مقاله حاضر در نظر دارد به روش مروری به معرفی دانشگاهای کارآفرین و نقش آن ها در جهت ایجاد کار و کارآفرینی بپردازد.