سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام صفابخش – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مواد، دانشگاه شهرک
ساسان اطرج – استاد یار، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مواد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
محمدرضا نیلفروشان – استاد یار، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مواد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده:

در این پژوهش ساخت کامپوزیت های متخلخل کاربیدسیلیکونی دارای اتصال کوردیریتی مد نظر قرار گرفته و تأثیرپارامترهایی همانند نوع و میزان مواد اولیه، میزان کاربیدسیلیکون، نوع و مقدار عامل ایجاد تخلخل بر خواص و ویژگیهای این نوع کامپوزیت ها شامل میزان تخلخل، استحکام مکانیکی، ترکیب فازی و ریزساختار مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط از مواد اولیه ای همانند تالک و کائولن برای تشکیل کوردیریت و از گرافیت و اسفنج پلی اورتانبرای ایجاد تخلخل استفاده گردید. همچنین مقدار کاربید سیلیکون در ترکیب نیز متغیر در نظر گرفته شد و پخت نمونه ها در دمای ثابت ۱۲۵۰ صورت گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب مواد اولیه تأثیر زیادی بر میزان فاز کوردیریت تشکیل شده دارد. با توجه به نتایج، فازهای کریستوبالیت و مولایت علاوه بر کوردیریت در بدنه می توانند تشکیل شوند که مقدار آن ها به ترکیب مواد اولیه وابسته است. همچنین مقدار و نوع عامل ایجاد تخلخل نیز بر خواص به ویژه استحکام تأثیر زیادی دارد. بررسی های ریزساختاری نیز تشکیل مناسب فاز اتصالی کوردیریتی را بین ذرات کاربیدسیلیکون تأیید می کند