سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان کاظم زاده عطوفی – آزمایشگاه نانوتکنولوژی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شاه طهماسبی – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – ازمایشگاه نانوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
الهه گوهرشادی – گروه شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله ساخت و مشخصه یابی نانوذرات سیلیکا توسط روش سل – ژل به منظور استفاده بهعنوان مغزی درساخت نانوپوسته های فلزی را گزارش می کند در ساخت نانوپوسته های فلزی با خواص اپتیکی مطلوب برخورداری از توزیع سایز همگن شکل کروی وکنترل سایز سه پارامتر اساسی به شمار می روند که طبیعتا به دست آوردن نانوذرات مغزی با این سه ویژگی ضرورتکامل دارد نتایج تجربی نشان میدهدکه سایز نانوذرات سیلیکا با غلظت درمحلول نسبت مستقیم دارد و غلظت TEOS تعیین کننده کروی شکل بودن نانوذرات است درپایانخواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات با استفاده از دستگاه های TEM و طیف سنج های XRD,FTIRUV-vis مورد مطالعه قرارگرفت.