سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هانا سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولکولی
هاله کنگرلو – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه نانوذرات به دلیل ویژگی خاص و کاربردهای تکنولوژی فراوانی که دارند موردتوجه محققان قراردارند نانوذرات دی اکسید تیتانیم به دلیل خواص الکتریکی اپتیکی و کاتالیستی خوب درصنعت ساخت سلولهای خورشدیی و دستگاه های الکترونیکی و مواردی بیشمار دیگر کاربردهای فراوان دارند دراین تحقیق TIO2/glass به روش تبخیر حرارتی درشرایط خلا بالا HV و با زاویه انباشت عمودی و دردمای اتاق به ضخامت ۵۰/۳ نانومتر تهیه شده است جهت مطالعه نمونه تحت انالیزهای XRD ، AFM و اسپکتروفوتومتری قرارگرفته است چنانکه ازنتایج مشاهده میشود لایهساخته شده حدود ۸۲درصد عبور نشان داده و این لایه شفاف می باشد و با چشم غیرمسلح دیده نمی شود.