سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریبرز جلیلی فرد – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب ، اسلام آباد غرب ، ک
بندر آستین چپ – گروه فیزیک، دانشکده علوم ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

چکیده:

در این تحقیق نانوذراتTiO 2به روشی ساده ساخته شد و اندازه نانوذرات با استفاده از دندریمر (پلیمر پرشاخه) پلی سیتریک اسیدPCA-PEG-PCA کنترل شد. همچنین تاثیر نسلهای گوناگون دندریمر بر روی اندازه و خواص نانوذرات اکسید تیتانیوم مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار دندریمر پلی سیتریک اسیدبه روش پلیمریزاسیون با طول زنجیره های مختلف(نسلهای مختلف) و سپس با استفاده از محلول دندریمر، کلرید تیتانیوم و آمونیاک نانوذرات اکسید تیتانیوم تولید شدند. نمونه های ساخته شده با استفاده ازXRD و UV، TEM مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اندازه ذرات به نسل دندریمر استفاده شده بستگی دارد بطوریکه دندریمر با نسل بالاتر منجر به ساخت نانوذرات با اندازه کوچکتر و گاف انرژی بزرگتر می شود. با توجه به کاربردهای فراوانTiO2نتایج این پژوهش نوید بخش این می باشد که به سادگی و بدون نیاز به تکنولوژی خاصی می توان نانوذراتی با اندازه و خواصدلخواه متناسب با کاربرد آنها ساخت.