سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نصیری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد الکتروسرامیک، دانشگاه شیراز
محمدجعفر هادیان فرد – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شیراز
محمد هدانصیری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد الکتروسرامیک، دانشگاه شیراز
امین حکیمی زاد – کارشناس ارشد مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق، آرای ههای نانولوله دی اکسید تیتانیوم روی زیر لایه صفحه تیتانیوم در الکترولیت های آبی و آلی رشد داده شد و این فرایند در شرایط مختلفpH غلظت یون فلوراید )، ولتاژ اعمالی و زمان آندایز مورد بررسی قرار گرفت مورفولوژی آرای ههای نانولوله حاصله توسط میکروسکپ الکترونی روبشی بررسی گردید. نتایج نشان داد ، نانولول ه های دی اکسید تیتانیوم بدست آمده از حلا لهای آلی نظیر گلیسیرول و دی متیل سولفوکسید نسبت به حلا لها ی آبی از ساختار منظم تر و تکرار پذیری بهتری برخوردار می باشند. همچنین شرایط مختلف آندایزینگ، ساختارهای نانولوله ایی متنوع ایی را ارائه داد