مقاله ساخت و بررسی ویژگی های ساختاری و نوری نانولوله های اکسید قلع به روش سل ژل و با استفاده از قالب آلومینا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۵۷۳ تا ۵۸۰ منتشر شده است.
نام: ساخت و بررسی ویژگی های ساختاری و نوری نانولوله های اکسید قلع به روش سل ژل و با استفاده از قالب آلومینا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانولوله های اکسید قلع
مقاله قالب آلومینا
مقاله سل ژل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولی زاده لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: اتفاق ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانولوله های اکسید قلع به روش سل ژل و با به کارگیری قالب آلومینا ساخته شدند. پارامترهای ساخت از جمله مواد اولیه، مدت غوطه وری و شرایط بازپخت برای دستیابی به نانولوله ها تعیین و بهینه شدند. برای بررسی ساختاری و ریخت شناسی نانولوله های اکسید قلع از پراش سنج پرتو ایکس و تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی استفاده شد. تصویرهای به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی تراگسیلی نشان می دهد که این نانولوله ها به خوبی شکل گرفته اند. قطر نانولوله های تشکیل شده حدود ۲۰۰ نانومتر است که با قطر تخلخل های قالب های آلومینا همخوانی دارد. طیف های نوری تراگسیلی و درآشامی نشان می دهند که نانولوله ها در ناحیه مریی نیمه شفاف هستند درحالی که امواج فرابنفش را به خوبی جذب می کنند. گاف نواری نانولوله ها برابر با ۳٫۵۶ الکترون ولت اندازه گیری شد که به مقدار به دست آمده برای شکل کپه ای آن بسیارنزدیک است.