مقاله ساخت و بررسی صیقل دهنده مناسب جهت پولیش شیشه با استفاده از ترکیبات سیلیس و اکسید سریم و کاربید سیلیسیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ساخت و بررسی صیقل دهنده مناسب جهت پولیش شیشه با استفاده از ترکیبات سیلیس و اکسید سریم و کاربید سیلیسیم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پولیش شیشه
مقاله نانوسیلیس
مقاله اکسید سریم
مقاله میکروسیلیس
مقاله کاربید سیلیسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: منشی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش امیرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانپور مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پروژه پولیش پایه سریم برای صیقل کاری روی سطح شیشه های معدنی مورد توجه قرار گرفت. از مواد اولیه اکسید سریم، نانوسیلیس، میکروسیلیس، متاسیلیکات سدیم استفاده گردید که به صورت پودر خشک جهت تولید نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. دمای پخت ۹۵۰ و ۷۵۰ درجه سانتی گراد برای سه نمونه در نظر گرفته شد. بااستفاده ازآنالیز پراش پرتو ایکس فازهایی چون  Ce2Si2O7, SiC, Na6Si8O19در ترکیب مشخص شدکه حاصل واکنش CeO2 و SiO2 بود و مورفولوژی آن ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و نرم افزار آنالیز تصویری مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین مقاومت به سایش، استحکام، وزن مخصوص، درصد وزنی و درصد حجمی جذب آب اندازه گیری شد و نتایج به دست آمده از هر نمونه مقایسه گردید. به طور کلی نمونه شامل نانوسیلیس، متاسیلیکات سدیم، اکسید سریم و کاربید سیلیسیمم که در دمای ۹۵۰ درجه سانتی گراد پخت شده است، دارای خواص مطلوب تری بوده است.