مقاله ساخت و بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات فریت منگنزخالص (MnFe2O4) آلایش داده شده در ماتریس سیلیکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۳۶۱ تا ۳۶۹ منتشر شده است.
نام: ساخت و بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات فریت منگنزخالص (MnFe2O4) آلایش داده شده در ماتریس سیلیکا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فریت منگنز
مقاله نانوذره
مقاله ابرپارامغناطیسی
مقاله برهم کنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعلایی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کاملی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: عربی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق نانو ذرات فریت منگنزخالص و آلایش داده شده در ماتریس سیلیکا به روش سل-ژل تهیه شد. اندازه تقریبی دانه ها برای نمونه فریت منگنز خالص و آلایش داده شده در ۲۵ درصد وزنی سیلیکا با استفاده از رابطه شرر حدود ۵٫۹ و ۵٫۱ نانومتر به دست آمد که با نتایج به دست آمده از TEM در تطابق است. از نتایج XRD نمونه ها معلوم می شود که با اضافه کردن سیلیکا اندازه دانه ها کوچکتر می شود. نتایج حاصل از اندازه گیری مغناطش نمونه ها نشان داد که این نمونه ها دارای پسماند صفر و رفتار ابرپارامغناطیسی می باشند. با استفاده از نتایج مربوط به پذیرفتاری مغناطیسی ac نمونه ها و برازش با مدل های مختلف رفتار ابرپارامغناطیسی نمونه ها بررسی شد. برای نمونه خالص رفتار نمونه به صورت ابرپارا مغناطیسی برهم کنشی می باشد و با آلایش سیلیکا برهم کنش بین نانو ذرات کاهش می یابند و رفتار نمونه ها به حالت ابرپارامغناطیسی بدون برهم کنشی میل می کند. به نظر می رسد با پوشش نانو ذرات فریت منگنز توسط سیلیکا و فاصله گرفتن این ذرات از هم، برهم کنش بین آنها از بین می رود.