مقاله ساخت و بافت در ترجمه متون دینی بررسی مقایسه ای دو ترجمه از نهج البلاغه (شهیدی و دشتی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳۷ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: ساخت و بافت در ترجمه متون دینی بررسی مقایسه ای دو ترجمه از نهج البلاغه (شهیدی و دشتی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترجمه
مقاله متون دینی
مقاله نهج البلاغه
مقاله شهیدی
مقاله دشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمیان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاج مومن حسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترجمه متون دینی به دلیل ویژگی های خاص این متون، مبانی نظری ویژه ای به همراه دارد. این متون به دو دسته وحیانی و غیر وحیانی تقسیم می شوند که حساسیت هر یک در گذر از ترجمه با دیگری متفاوت است. کتاب نهج البلاغه از متون دینی غیر وحیانی اسلامی است. از ترجمه های بنام آن یکی اثر سیدجعفر شهیدی و دیگری اثر محمد دشتی است که سبک ترجمه هر یک از آن ها با دیگری تفاوت دارد. نتایج بررسی مقایسه ای موردی این دو ترجمه نشان می دهد که شهیدی با پایبندی به ساخت صوری متن اصلی کوشیده تا عناصر زیبایی شناختی، بار ادبی، بافت فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی و زبان کهن و موجز این متن را در ترجمه حفظ کند. اما این تلاش سبب شده ترجمه وی از حوزه زبانی معاصر به دور افتد و با فدا شدن سلاست ترجمه، از قابلیت ارتباطی ترجمه او کاسته شود. در مقابل، دشتی با گرایش به سوی خواننده، ساختار ترجمه را بر اساس ویژگی های زبانی معاصر سامان داده و متنی روان به دست داده است. اما این رویکرد به از میان رفتن ویژگی های متن اصلی و گاه خروج از اصل مطابقت در ترجمه انجامیده است.