سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر صناعی – استادیار دانشگاه آزاد اقلید
مهدی عرب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اقلید
محمدرضا خادم – استادیار دانشگاه آزاد اقلید

چکیده:

فلسفه کشاورزی دقیقPrecision Farming بر این است که نهاده های کشاورزی نظیر سم و کود و غیره متناسب با نیاز هر بخش از کشتزار به کار برده شود. در این نوع کشاورزی امکان محاسبه و برآورد اختلافات بین کوچک ترین سطوح ممکن عملی شده و سپس ورودی های مختلف به تناسب اختلافات اعمال می شود . امروزه با پیشرفت های جهانی ناشی از توسعه فن آوری های کشاورزی دقیق، مدیریت دقیق و هوشمند رفع کمبود کود نیتروژنه در خاک برای افزایش عملکرد کیفی هر محصول کشاورزی و کاهش آلودگی منابع آب و محیط زیست، ضروری است . در این تحقیق با استفاده از شفت انکودر، مدار الکتریکی و یک شیر برقی، پاشش کود در این کود پاشی به صورت گیاه به گیاه انجام گرفت. پخش کود ازت مایع در کشت ذرت با دانستن موقعیت تراکتور در سطح مزرعه دقیقاً در کنار گیاه قرار گرفت و دیگر در فواصل بین گیاهان کود پاشی انجام نگرفت. مزرعه مورد نظر به دو بلوک ۱۰×۵ متری تقسیم شد که یکی برای اعمال کود پاشی در کنار هر ذرت و دیگری برای کود پاشی یکپارچه در نظر گرفته شد. دستگاه مورد نظر به دو صورت آزمایشگاهی و مزرعه ای ارزیابی شد