سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید مجتبی موسوی نژاد – مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز،ایران
علی اکبر بابالو – مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز،ایران
سید روح الله پیش قدم – مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز،ایران
یاسر بیات – مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار،دانشگاه صنعتی سهند،تبریز،ایران

چکیده:

گرمایش زمین به عنوان یکی از اساسی ترین چالشهای زیست محیطی دنیا درسالهای اخیر مطرح شدها ست یکی از گزینه های قابل قبول برایکنترل گرمایش زمین کاهش انتشارگازهایگلخانه ای با جداسازی CO2 از گازهای دودکش می باشد درحالیکه جداسازیCO2 باحلالهای آمینی گستردهترین تکنولوژی حال حاضر است گزینه مناسب دیگر جداسازی گاز با فرایندهای غشایی می باشد باتوجه به ترکیب گاز دودکش که عمدتا شامل CO2,N2 می باشددراین تحقیق غشاهای هیبریدی چندلایه متشکل از پایه سرامیکی نانوساختار و لایه انتخابگر آلی پلیمری ساخته شده و جهت استفاده درجداسازی گازهای CO2,N2 مورد ارزیابی قرارگرفته اند برای این منظور پایه های لوله ای سرامیکی نانوساختار به عنوان زیرلایه و ترموپلاستیک الاستومر پلی اتربلاک امید به عنوان لایه انتخابگر پلیمری برای ساخت غشاهای هیبریدی چندلایه به کاربرده شدند.