سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر صناعی – استادیار دانشگاه آزاد اقلید
مهدی عرب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اقلید
محمدرضا خادم – استادیار دانشگاه آزاد اقلید

چکیده:

فلسفه کشاورزی دقیق بر این است که نهاده های کشاورزی نظیر سم و کود و غیره متناسب با نیاز هر بخش از کشتزار به کار برده شود. در این نوع کشاورزی امکان محاسبه و برآورد اختلافات بین کوچک ترین سطوح ممکن عملی شده و سپس ورودی های مختلف به تناسب اختلافات اعمال می شود. امروزه با پیشرفت های جهانی ناشی از توسعه فن آوری های کشاورزی دقیق، مدیریت دقیق و هوشمند رفع کمبود کود نیتروژنه در خاک برای افزایش عملکرد کیفی هر محصول کشاورزی و کاهش آلودگی منابع آب و محیط زیست، ضروری است. اعمال چنین مدیریتی در درجه اول مستلزم شناخت عوامل موثر بر چرخه نیتروژن گیاه و خاک است . تحقیق در تعیین تغییرپذیری مقدار ازت درخاک از طریق اندازه گیری نیتروژن محتوی برگ گیاه ذرت توسط کلروفیل متر و تهیه نقشه تغییرات ن ت یروژن گیاه و همچنین کاربرد روش علمی رفع کمبود آن با استفاده از کود نیتروژنه مورد نیاز منطبق با ازت محتوی گیاه از عوامل موثر بر این چرخه است . در این تحقیق با استفاده از کلروفیل متر SPAD تغییرات نیتروژن گیاهان مشخص شد و بر اساس آن نقشه ای تهیه شد . این نقشه در اختیار میکروکنترلر قرار گرفت که میکرو بر اساس نقشه و با توجه به نیاز گیاه، با ایجاد تغییرات در میزان باز و بسته شدن شیر که متشکل از یک موتور دی سی مجهز به جعبه دنده کوپل شده به یک شیر دروازهای بود و به عنوان شیر نرخ متغیر استفاده می شد عمل پاشش را انجام داد. و از این طریق کود پاشی بر اساس نیاز گیاه به مقدار نیتروژن صورت گرفت . استفاده از این روش میزان مصرف کود ازته را تا ۴۲ درصد نسبت به روش سنتی کاهش داد. و بالطبع هزینه کود مصرفی را کم و اثرات سوء زیست محیطی حاصل از مصرف زیاد کود ازت را به حداقل رساند.