سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا برهانی – دانشجوی کارشناسی مکانیزاسیون، مرکز آموزش جهاد کشاورزی کرج
عبداله عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید مرتضی صداقت حسینی – مربی و عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

در کشورهای نظیر کشور ما که میزان تابش خورشیدی آن به ۲۰۰۰kwh/m2 در سال می رسد و در بسیاری از نقاط آن تعداد ساعات آفتابی از ۳۰۰۰ ساعت در سال تجاوز می کند، استفاده از انرژی خورشید، نه تنها ضروری بلکه اجتناب ناپذیر است آبگرمکن های خورشیدی شایع ترین مبدل انرژی خورشیدی می باشند. به همین منظور آبگرمکن خورشیدی با مشخصات ( مساحت جاذب : ۶۴۸۹cm2 ، اندازه کللکتور : ۸۷۱۵cm2 حجم خالص مخزن ۷۰ لیتر، میزان شیب کلکتور ۴۵ درجه ) ساخته شد و پس از آن خصوصیات انتقال حرارت و عملکرد آن مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و عملکرد نمونه ساخته شده با آرایش ۹ لوله ای (عرضی) و ۲ لوله (طولی) قرار گرفته در صفحه تخت کلکتور، در مرکز آموزش جهاد کشاورزی کرج نشان داد که در فصل زمستان وجود دمای محیط بیرونی ۹ درجه سیلسیوس و هوای نیمه ابری، دمای آب را تا ۴۸ درجه سلسیوس می رساند.