سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایوب تعاونی گیلان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- نانومواد ، دانشگاه تربیت مدرس
احسان طاهری نساج – دانشیار مهندسی مواد – سرامیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
رحیم نقی زاده – مربی مهندسی مواد- سرامیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
حیدر آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد- سرامیک ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نانو پودرalumina-15 wt% zirconia (3 mol% yttria با استفاده از روش سل-ژل و با استفاده ازبوتواکسید آلمینیوم ، بوتواکسید زیرکونیوم و نیترات ایتریم هیدراته به عنوان مواد اولیه ساخته شد.اثر تغییرات دمایی روی کریستالیزاسیون و گذار فاز ژل خشک شده به وسیله طیف سنجی پراش اشعه (XRD) X میکروسکوب الکترونی روبشی SEM) آنالیز وزنی گرمایی و اختلاف حرارتی TG-DTA و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR) بررسی شده است. گذار فاز کریستالی آلومینا در نانو پودر تشکیل شده در بازه دمایی ۱۲۰۰-۴۵۰درجه به ترتیب به صورت γ→θ→α بود و تتراگونال t) تنها فاز تشکیل شده از زیر کونیا در این بازه دمایی بود. سایز نانو پودر کریستالی در بازه بین ۱۶ تا ۷۵ نانو متر بود.