سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا سرده مقدم – آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم وصنعت ا
محمدرضا مقبلی – آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم وصنعت ا

چکیده:

دراین تحقیق چسب های حساس به فشار (چسب تماسی) نانوکامپوزیتی با استفاده از مونومرهای اکریلیکی و مقادیر مختلف نانورس اصلاح شده به روش پلیمریزاسیون امولسیونی درجا ساخته شد. مونومرها شامل بوتیل اکریلات/اکریلیک اسید بترتیب، در نسبت های وزنی ۹۵ و ۵ درصد به همراه مقادیر مختلف نانو رس اصلاح شده نوع۱۵Aدر محدوده بین ۰ تا ۱/۵درصد مورد استفاده قرارگرفتند. بمنظور ساخت نانوکامپوزیت ها از روش پلیمریزاسیون امولسیونی ناپیوسته استفاده گردید. اثر حضورمقادیر مختلف نانو رس اصلاح شده بر خواص دینامیکی – مکانیکی، متوسط وزن مولکولی بین نقاط گره خوردگی و خواص چسبندگی شامل مقاومت پوستگی و میزان چسبناکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد مدول الاستیک نانوکامپوزیت ها درمقایسه با کوپلیمر فاقد نانو رس کاهش یافته است که این اثر باعث افزایش متوسط وزن مولکولی بین نقاط گره خوردگی در نانوکامپوزیت نهایی می گردد. خواصچسبندگی نیز به شکل محسوسی تحت تاثیر مقادیر مختلف خاک رس بوده به این صورت که ابتدا میزان مقاومت پوستگی و میزان چسبندگی روند افزایشی داشته وپس از عبور از درصد خاک ۱ درصد مجدداً روند کاهشی داشته است. بالاترین خواصچسبندگی درمیزان خاک ۱ درصد حاصل شده است. همچنین نتایج آزمایش پراکنش با اشعه ایکس در زاویه کمSWAX) نفوذ زنجیرهای پلیمری را به داخل لایه های سیلیکاتی خاک رس مورد تایید قرار داد