سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

توحید شوکتی مغانجوقی – دانشجوی کارشناسی ارشدفیزیک دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
محمدتقی احمدی – استادیارگروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه ارومیه

چکیده:

نانولوله های کربنی ساختارهایی مهم با ویژگیهای مکانیکی و الکترونیکی فوق العادهای هستند. نسبت سطح به حجم بالا و ساختار یک بعدی این مواد منجر به بیشترین میزان حساسیت به تغییرات انرژی موضعی میشود که برای یک قطعه به عنوان حسگر خاصیتی ایدهال محسوب میگردد. در حال حاضر روشی وجود ندارد که بتوان نانولوله هایی با ویژگی الکترونیکی معیین تولید کرد. لذا در این پژوهش تغییرات رسانایی مجموعهای از نانولوله های کربنی تک دیواره ی اسپری شده بر روی زیر لایه شیشهای با دو الکترود اتصال، به منظور استفاده به عنوان حسگر مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ الکتریکی نمون ههای ساخته شده با ضخامتهای مختلف به جذب سطحی اکسیژن در یک هندسهی سادهی مقاومتی بررسی شده است