سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیروس جوادپور – استادیار دانشگاه شیراز
بابک هاشمی – استادیار دانشگاه شیراز
خلیل اله قیصری – دانشجوی دکتری
ایمان مقصودی – کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده:

هسته های مغناطیسی نرم به علت خصلت آهن ربایی موقت ناشی از اعمال جریان الکتریکی کاربردهای گسترده ای را در صنعت به خود اختصاص داده اند که با توجه به نوع ماده فرومغناطیس و ترکیبات آلیاژی مشخصات مغناطیسی متفاوتی از آنها به ثبت رسیده است دراین پژوهش هسته ی مغناطیسی آهن به علت اشباع مغناطیسی بالای آن به روش متالورژی پودر و با اعمال فشار یک هزارودویست مگاپاسکال تهیه و مورد بررسی های مغناطیسی قرارگرفت. مشخصات مغناطیسی نظیر نفوذپذیری موثر هسته و فاکتور تلفات به وسیله دستگاه LCR Meter دربازه فرکانسی ۱۰۰-۵۰KHZ اندازه گیری شد سایر مشخصات مغناطیسی بوسیله دستگاه AGFM بررسی گردید ریزساختار نمونه ها آنالیز عنصری و آنالیز فازی نیز به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونی XRD, EDXA, SEM مورد مطالعه قرارگرفت نتایج بیانگر کاهش تدریجی نفوذپذیری موثر مغناطیسی و افزایش تلفات جریان گردابی در ازای افزایش فرکانس اعمالی است به گونه ای که ماکزیمم فاکتور کیفیت را در فرکانس ۲۰ کیلوهرتز دربردارد.